7. évfolyam

 

Ön- és társismereti csoportépítő foglalkozások általános és középiskolásoknak

Manapság ebből van a legkevesebb – valódi közösségekből. Évszázadok során éltek az emberek a kisközösségek óvó, védő hálójában, ma azonban könnyen elfelejtjük, milyen fontos az, hogy tartozzunk valahová. Sok esetben ezt a biztonságot a család sem adja meg. Éppen ezért tartjuk fontosnak, hogy segítséget nyújtsunk a különböző életkorú osztályoknak a valódi közösséggé válásban. Ezen foglalkozásaink alkalmazkodnak az osztály és az osztályfőnök egyedi igényeihez. Kérésre „házhoz megyünk”.

A 7. évfolyamon a közösségi életen túl az önállóság és a pályaválasztás, valamint az ezzel összefüggő önismeret áll munkánk középpontjában.

 

 

 

Problémá(ka)t, konfliktus(oka)t, sorsfordító pillanato(ka)t vagy meghatározó döntési helyzete(ke)t középpontba állító foglalkozásokat kínálunk a különböző korosztályok számára.

ÉNKE - foglalkozás 13- 14 évesek számára

Vannak helyzetek, amikor mást teszünk, mit amit kellene. Tudjuk, hogy így van és mégis.
Hogy honnan tudjuk? Van az a hang ott belül… Ami kegyetlenül őszinte velünk és őszinte a világgal…

Néha biztosan igaza van és… és néha talán mégiscsak téved. De hogy ki ő…?

RENDHAGYÓ IRODALOMÓRÁK - bármely korosztálynak

Amikor csak 90 perc áll a rendelkezésre, de jó volna mégis kicsit másképp tekinteni az alkotóra vagy valamely műre…

  • Marhalevél - Romhányi és a szerelem
  • Rejtőzve - Rejtő Jenő irodalma

KÖZÖSSÉGRE SZABVA – foglalkozások igény szerint

Mindezek mellett egyedülálló lehetőséget kínálunk általános- és középiskolai osztályok, egyéb közösségek részére: egyeztetések során közösen gondoljuk ki, milyen foglalkozásra is van szüksége az adott csoportnak. Ezáltal teljesen személyre/közösségre szabott foglalkozást tudunk nyújtani, ami hatékony segítséget jelenthet.

Ezek a foglalkozások többnyire egy-egy erkölcsi dilemmát vizsgálnak úgy, hogy közben a „Magyar nyelv és irodalom”, az „Ember és társadalom”, „Művészetek”, „Életvitel és gyakorlati ismeretek” műveltségi területek iskolai tananyagához is kapcsolódnak. A gyerekek az adott korról és kultúráról megszerzett ismereteiket összegezhetik, bővíthetik ki egy másik művészeti ág, a színház nyelvezetének segítségével, játékos formában, miközben olyan tapasztalatokat szerezhetnek önmagukról és társaikról, amelyek segítenek saját élethelyzetük felismerésében, problémáik megoldásában, önmaguk és társaik jobb megismerésében.